SET OPERATORS

SET OPERATORS

–union

–union all

–except

— intersect

Union : operatörü iki tabloyu birleştirmeye yarar.Aynı özelliklere sahip olan satırları bir kere verir.

Union all: operatörü union ile aynı işlemi yapar ancak uniondan  farklı olarak bütün satırları getirir.

Except: birinci tabloda olup ikinci tabloda olmayan özellikleri getirir. başka bir deyişle birinci tablodan ikinci tablonun farkını alır.

Intersect: operatörü iki tablonun kesişim kümesini yani ortak olan özellikleri alır.

Kullanımları

Kullanımları birbirlerine benzediği için   except ve intersect örnekleri vermem yeteerli olacaktır sanırım.

Except;

Aşağıya yazacağım kod 2008 Ocak ve Şubat  aylarında alış-veriş ilişkisinde bulunmuş Müşteri-Çalışan
tablosunu Şubat ayının kayıtlarını tablo dışında bırakarak döndürür.
Select empid,custid from Sales.Orders where MONTH(orderdate) = 1
and YEAR(orderdate) = 2008
except
Select empid,custid from Sales.Orders where MONTH(orderdate) = 2
and YEAR(orderdate) = 2008 
Intersect;
Bu tablo ise hem 2008 Ocak hem de 2008 Şubat ayında alış-veriş ilişkisi ile bağlanan müşteri ve çalışanları getirir.
Select empid,custid from Sales.Orders where MONTH(orderdate) = 1
and YEAR(orderdate) = 2008
intersect
Select empid,custid from Sales.Orders where MONTH(orderdate) = 2
and YEAR(orderdate) = 2008 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s