CREATE,ALTER AND DROP VİEW

CREATE,ALTER AND DROP VİEW

View Nedir?

SQL de, View temel olarak sanal tablo(geçici ile sanal tablo farklı
kavramlar lütfen karıştırmayın) diye geçiyor.
Satır ve sütunları olan gerçek tablo gibidir.
İçerisinde sadece SQL Fonksiyonlarını, Join, Group By ve
Where ifadelerini kullanabilirsiniz

CREATE VİEW
Viewler veri tabanımıza normal bir tablo gibi kayıt edilirler.

Örnek;

Create view Sales.VEmpOrders as
With EmpOrders as
(
Select Empid,Year(orderdate) as OYear, O.orderid,ODQ.Tot as TotalOrderQty from Sales.Orders O
inner join
(Select Sum(qty) as Tot, orderid from Sales.OrderDetails group by orderid) ODQ
on O.orderid = ODQ.orderid
)
Select top 100 percent empid, OYear, Sum(TotalOrderQty) as qty from EmpOrders
group by empid,OYear order by empid,OYear;
GO

— Create view Sales.VEmporders as with Emporders komut satırı ile
Sales.VEmporders adında bir view yaratmış oluyoruz.
–With EmpOrders as kısmından sonraki parajtez içinde daha önce öğrendiğimiz inner
join fonksiyonunu kullanarak toblolarımızı birletiriyoruz.
–Select top ile başlayan select satırı ile görüntülemek istediğimiz verileri
order by ve group by fonksiyonları ile düzenleyerek görüntüleriz.

DROP VİEW

Drop view ile daha önce yarattığımız viewi veri tabanından silebiliriz.

Örnek;

Drop view VEmpOrders;
GO
bu kod Viewi silmemiz için yeterli olacaktır.

ALTER VİEW

Alter View özelliği bize viewde değişiklik yapma sansı veriyor.

Create yerine alter yazdıktan sonra fonksiyon ismini yazıyoruz. As
komutundan sonra istediğimiz değişiklik fonksiyonunu yazıyoruz.
Böylece değişikliği yapmış oluyoruz.

Örnek;
ALTER VIEW ViewAdı

AS

SELECT Column1, Column2 FROM TabloAdı WHERE koşul

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s