we are learning sql

Bu web sayfasında yapılandırılmış sorgu  dili olan SQL’i beraber öğrenmeye çalışacağız. Bu sayfada ise bazı temel fonksiyonları öğreneceğiz.

*"Select country,companyname fromsales.Customers"-->> satırı sales.Customers tablosundan                                                    -->>country,companyname bilgilerini                                                        -->>seçip  görüntülememizi sağlar.

*"Select country as Ulke, -->>bu komutla country kelimesi Ulke olarak görüntülenir.

 custid as "Musteri No",-->>bu komutla custid Müsteri No olarak görüntülenir. müsteri ve No 
 contactname [Kisi Adi]-->>kelimeri arasında boşluk bırakmak için tırnak yada köşeli parantez  from "sales".[Customers]-->> içinde yazılır.
Musteriler" 
Select * from sales.Customers -->> bu satırla custid'si 17 olan customeri görüntüleriz.
where custid=17
 
*Select * from sales.Customers -->> bu satırla ise UK'daki customerleri görüntüleriz.
where "country" = 'UK'
*Select * from Sales.Customers -->>% işaretini kullanarak istediğimiz özelliği baş 

where contactname like '%A%'; -->> harfine,son harfine veya içinde geçen bir harfe göre 
                                                                 –>>   aratabiliriz.
*Select * from Sales.Customers
where contactname like '%A';
 
*Select * from Sales.Customers
where contactname like '__a%';
--AVG(), MAX(),MIN(),SUM()-->> hesaplama fonksiyonlarıdır.

 
 Select AVG(unitprice) as OrtalamaFiyat from  –>> örneğin bu satır ortalama hesaplar.
 Production.Products

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s