we are learning sql

Bu web sayfasında yapılandırılmış sorgu  dili olan SQL’i beraber öğrenmeye çalışacağız. İlk sayfamızda ise bazı temel fonksiyonları öğreneceğiz.

İlk olarak kullanacağımız örneklerin anlaşılır olabilmesi için  aşağıdaki linkte bulunan veri tabanını kurup çalıştırmanız

gerekecek.

https://www.dropbox.com/s/picn369ribu5kg0/TSQLFundamentals2008.sql

 

*"Select country,companyname fromsales.Customers"-->> satırı sales.Customers tablosundan                                                    -->>country,companyname bilgilerini                                                        -->>seçip  görüntülememizi sağlar.

*"Select country as Ulke, -->>bu komutla country kelimesi Ulke olarak görüntülenir.

 custid as "Musteri No",-->>bu komutla custid Müsteri No olarak görüntülenir. müsteri ve No 
 contactname [Kisi Adi]-->>kelimeri arasında boşluk bırakmak için tırnak yada köşeli parantez  from "sales".[Customers]-->> içinde yazılır.
Musteriler" 
Select from sales.Customers -->> bu satırla custid'si 17 olan customeri görüntüleriz.
where custid=17
 
*Select from sales.Customers -->> bu satırla ise UK'daki customerleri görüntüleriz.
where "country" 'UK'
*Select from Sales.Customers -->>% işaretini kullanarak istediğimiz özelliği baş 

where contactname like '%A%'; -->> harfine,son harfine veya içinde geçen bir harfe göre 
                                                                 –>>   aratabiliriz.
*Select from Sales.Customers
where contactname like '%A';
 
*Select from Sales.Customers
where contactname like '__a%';
--AVG(), MAX(),MIN(),SUM()-->> hesaplama fonksiyonlarıdır.

 
 Select AVG(unitprice) as OrtalamaFiyat from  –>> örneğin bu satır ortalama hesaplar.
 Production.Products

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s