CET482.1 Database Applications Day 4.

1-) Bu alıştırmada 2007 yılında ençok satış yapılan 3 ülkeye yapılan satış miktarının ortalamasını alacağız.

—  Select top 3 shipcountry,

avg(freight) as Avarage

from sales.orders

where YEAR(orderdate) = 2007

group by shipcountry

order by Avarage desc

—  İşlem sırasına göre komutların izleyeceği yol şu şekilde olacaktır.

–          From komuduyla bilgilerin alınacağı sales.orders dosyasına gelinecek,

–          Where YEAR(orderdate) komudu ile işlem tarih yılı 2007 olanlar seçilecek,

–          Select top 3 shipcountry en fazla işlem yapan kayıtları alacak,

–          Avg(freight) seçilen kayıtların ortalamasını alacak,

–          Group by komudu ile elde edilen veriler shipcountry adı altında birleştirilecek,

–          ve son olarak order by Avarage  ile elde edilen very ortalama deger alınarak sıraya konacak,

–          desc yapılacak sıralamanın büyükten küçüğe olacağını belirleyecek.(küçükten büyüğe sıralama için ise  Asc kullanılır.

2-) Kayıtlı bilgilerde içerik değiştirme.

—   Select firstname,lastname,titleofcourtesy,

case

    when (titleofcourtesy = ‘Ms.’ or titleofcourtesy =’Mrs.’) then ‘Female’

    when titleofcourtesy = ‘Mr.’ then ‘Male’

    else ‘Unknown’

    end as Gender

   from Hr.Employees

—  İşlem sırası;

–          From ile Hr.Eplooyees klasörüne gidilir,

–          Select ile firstname,lastname,titleofcourtesy sutunları çekilir,

–          Case ile bir koşul bölgesi oluşturulur,

–          When ile titleofcourtesy sutununda Ms. Ve Mrs. İçeriğine sahip olanlar işaretlenir,

–          Ardından gelen then komudu işaretlenen veri hücrelerinin içeriklerinin ‘Female’ olarak değiştirilmesini saglar,

–          Aynı işelem bir sonraki satır için de yapılır,

–          Else komudu ile ‘Ms.’,’Mrs.’ ve ya ‘Mr.’ dışında veriye sahip olanlar ‘Unknown’ olarak değiştirilir.

–          Son olarak end as ile elde edilen bilgiler Gender adı altıda sunulur.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s